Agita Smitina
Karjeras izaugsmes koučs
 • Address :
 • Tel nr. :
 • Mobile :
 • Fax :
 • Web :

Agita Šmitiņa

Mana izglītība un profesionālā darba ikdiena ir cieši saistīta ar psiholoģijas, izglītības un uzņēmējdarbības sfērām, daudzus gadus strādāju arī kā karjeras konsultants un grupu treneris. Konsultēju par tādām tēmām kā: karjeras izvēle un izaugsme, stresa vadība, organizāciju darba pilnveidošana. Regulāri vadu meistarklases un seminārus gan valsts iestādēs, gan privātajos uzņēmumos. Strādāju individuāli, kā arī vadu grupu nodarbības.

Jaunos uzņēmējus konsultēju par ideju dzīvotspēju, uzņēmuma izveidi, komandas izvēli, komunikāciju un efektīvu darbību. Atbalstu profesionāļus viņu karjeras maiņas posmos. Palīdzu labāk apzināt savus iekšējos “trumpjus", kā arī izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu. 

Ticu, ka katrs var ieraudzīt savus iekšējos spēka avotus, taču dažreiz ir vajadzīgs nedaudz pamainīt skatiena perspektīvu. 

2011. gadā izveidoju savu uzņēmumu “Amber Puzzle", kurā šobrīd tiek piedāvātas dažādas Latvijā ražotas, interaktīvas un izzinošas psiholoģijas un izglītības metodes, kuras pielietoju konsultācijās arī pati.

Pašas uzņēmējdarbības pieredze ļauj izprast jauno uzņēmēju grūtības, rast efektīvāk risinājumus ikdienas darbam, stratēģiskai plānošanai un dažāda veida komunikācijai.

Izglītība:

 • Profesionālā kouča sertifikāts (Professional Coach APC), MetaCoach Profesionālo kouču asociācija (Joanna Kristīne Golubeva, Evija van der Beek)
 • Vadībzinātņu doktora grāds (Dr.Sc.admin), Latvijas Universitāte
 • Psiholoģijas maģistra grāds, Latvijas Universitāte
 • Pedagoģijas bakalaura grāds, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola
 • Latvijas Organizāciju psihologu biedrības biedre
 • Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedre
 • Izglītojošu spēļu un metožu asociācijas biedre

Pakalpojumi:

 • Konsultācija 50 EUR/ h