Elita Plokste: Maiju kalendārs

pievienoja UPMovement

Mēs ticam, ka katrs cilvēks ir unikāla personība ar milzīgu potenciālu, ko realizējot, var dzīvot piepildītu un laimīgu dzīvi. Taču katram dzīves scenārijs ir cits, kā arī metodes tā veiksmīgai īstenošanai. Tāpēc mēs sadarbojamies ar uzticamiem speciālistiem, lai piedāvātu dažādas metodes sava potenciāla apzināšanai, atvēršanai un izaugsmei katram vispiemērotākajā virzienā. Kā vienu no metodēm savas patiesās būtības iepazīšanai var izmantot Maiju kalendāru, par kuru zināšanās dalās un konsultācijas sniedz Elita Plokste. Mēs Elitas konsultācijās iegūto informāciju vērtējam, kā ļoti noderīgu, tāpēc aicinājām viņu uz interviju, lai uzzinātu par šo metodi vairāk.
 

Kas ir Maiju kalendārs? Ar ko tas atšķiras no, piemēram, astroloģijas? 

Maiju kalendārs ir ikvienā cilvēkā iekodēto programmu izklāsts tekošajā laikā. Kopš ieņemšanas brīža mēs šūnu līmenī izejam noteiktu evolūcijas programmu, kas ir precīzi aprakstīta Maiju kalendāra dienu secībā un absolūti atbilsts augļa attīstības stadijām, kas saskan ar mūsdienu medicīnas atklājumiem.

Maiju kalendārā ir izdalītas 20 enerģijas, kas tipoloģiski raksturo kā mēs šajā pasaulē varam izpausties. Viens Maiju kalendāra gads ilgst 260 dienas. Tieši tik ilgs ir arī augļa attīstības cikls. Kad auglis ir nobriedis, intuitīvi tas gaida savas vadošās enerģijas manifestāciju – kad pienāks viena no 20 enerģijām, kas aicinās viņu dzimt, ieiet šai pasaulē un primāri izpausties, manifestēt tieši šo enerģiju. Arī pēdējie pētījumi par grūtniecības vidējo ilgumu apliecina šo 260 plus 20, attiecīgi,  280 dienu grūtniecības ilgumu. 

Galvenā atšķirība no, piemēram, astroloģijas, manuprāt ir koncentrēšanās uz katra cilvēka pirmsākuma raksturojumu, katram dotajām, bet bieži vien neapzinātajām iespējām – kādi resursi, kādi talanti katram ir pieejami un kas ir atbilstošākā izpausme noteiktu dzīves jautājumu risināšanai. Kāpēc es atļaujos teikt neapzināto? Jo ikviens no mums ir mūsu audzināšanas un sabiedrības ietekmēts. Sociālā ietekme spēj cilvēku aizvest tik tālu no sevis paša, ka visu dzīvi varam darīt tā, kā ir iemācīts vai kā visi citi atzīst par labāku.

Ko vēl Maiju kalendārs sniedz?

Katram ir dota sava atslēga 13 būtiskāko dzīves jautājumu risināšanai. Ir liela atšķirība vai slēdzam savas durvis ar savējo vai kaimiņa vai vēl trakāk – kāda influencera atslēgu. Vienkārši runājot, ja dzīvojam saskaņā ar sevi, tad viss iet no rokas neizsakāmi vieglāk.

Maiju kalendārs ļauj ieraudzīt arī problēmu patieso cēloni, kur ir sarežģījumu sakne. Vai nu tā būtu savstarpējo attiecību skatījumā vai cilvēka paša attīstībā. Laiks rit bez apstājas un arī dienu balstošās enerģijas izriet viena no otras. Attiecīgi konsultācijā var atpazīt kāpēc, piemēram, cerētā materiālā stabilitāte vai attiecības nedodas rokās, kur tieši ir īssavienojums vai izaicinājums cilvēka dzīvē, kurš jautājums nav pilnvērtīgi realizēts, lai varētu baudīt kārotos augļus.

Maiju kalendārs ļauj skatīt kāda veida programmu savā dzīvē piedzīvojam, par ko ir mūsu galvenais stāsts? Var teikt, ka visi cilvēki uz šīs pasaules spēlē kādā no 260 orķestriem, kas izpilda kādu no 20 operām. Kā zināms katrs orķestris var interpretēt operu pa savam, atbilstoši diriģenta ieskatiem un orķestra spējām. Katrs pats ir savas dzīves diriģents un ja Tu esi piedzimis ar trījdeksni kā sava orķestra vadošo instrumentu, tad galvenais ir to atpazīt un spēt godam izmantot. Arī trījdekšņa spēle var gūt pasaules atzinību! 

Kā Tu līdz šim nonāci?

Es vienkārši satiku cilvēku, kas man drusku apstāstīja par Maiju kalendāru. Man bija savdabīga atcerēšanās sajūta, bet tai uzreiz sekoja noraidījums. Nedēļas laikā sāku just, ka dienas notikumi risinās pārāk spilgti, nu tā, ka par daudz krāsu un jaudas! Intuitīvi ieskatījos jauniegūtā drauga minētajos avotos, kur Maiju kalendārā dienu nesēji dalās ar katras dienas enerģijas aprakstu. Atklāju, ka manis justais un piedzīvotais 100% atbilst. Tā dienu jušana nepazuda. Es pati esmu dzimusi informācijas glabātāju, informācijas nesēju dienā. Attiecīgi allaž ir tieksme izzināt un pārbaudīt savu sajūtu precizitāti, lai ir ne tikai ‘šķiet’, ‘jūtu’, bet arī 100% zinu, attiecīgi sāku kalendāru sistemātiski apgūt. 

Zinu, ka esi daudz ko apguvusi, kāpēc konsultē tieši par Maiju kalendāru? 

Pirmkārt, tāpēc, ka pati esmu piedzīvojusi, cik ļoti šīs zināšanas palīdz un atvieglo dzīvi, pat akli tām nesekojot. Es pati neizvēlos savu dzīvi pakārtot kādai noteiktai informācijai, attiecīgi neiesaku to arī citiem 🙂

Otrkārt, tāpēc, ka ieraudzīju Maiju kalendāra sniegtajās zināšanās viegli pieejamu rīku, kas spēj atgriezt cilvēku pie tā pirmsākuma, pie resursiem, kas ir dabas doti, pie katra individuālā spēka, kas ir īsākā un precīzākā atbilde uz jebkuru jautājumu. 

Un, treškārt, tāpēc, ka Maiju kalendārs ļauj skatīt cilvēku attiecības, sākot no ģimenes un partnerattiecībām, beidzot ar sadarbības partneriem. Izprotot mijiedarbību, kas attiecības motivē, bremzē un izaicina, var daudz harmoniskāk uz priekšu tikt. 

Man šķiet svarīgi, ka Kalendārs runā par potenciālu, kas ikvienam ir dots vēl pirms sociāli iemācītā, pieredzes radītā. Ja cilvēks ir vērsts uz izaugsmi vai vēlas tikt galā ar samilzušu situāciju vai saprast kādēļ kādā jautājumā neveicas, Maiju kalendāra zināšanas spēj dot fantastiski precīzu atbildi, kas ir saskaņā ar pašu cilvēku, bez interpretācijas kļūdas. 

Savās konsultācijās kā svarīgāko izceļu tieši izaugsmi, kas katram ir pieejama. Man ir svarīgi, lai konsultācija nav tikai interesanta izklaide (no sērijas, es Tev pastāstīšu cik foršs cilvēks Tu esi), bet gan skaidri pielietojama informācija, vadlīnija lielākai labklājībai šī vārda visplašākajā nozīmē. 

Man nav jāuzdod cilvēkam jautājumus vai ir kāds izaicinājums – Maiju kalendārā iekļautās likumsakarības, to pasaka priekšā. Katra izpausmes enerģija, kas cilvēkam ir dota var būt gan absolūti pozitīva, gan negatīva. Ar katru resursu, nāk arī savi izaicinājumi. Iepazīt vēl neapjausto un sākt izmantot visu, kas ir dots, ir manas konsultācijas mērķis.
Kad runājam par attiecībām, allaž ņemu vērā arī konsultācijā neiesaistītā cilvēka intereses. Un atceroties, ka katrs pats ir savas dzīves diriģents – palīdzu ikvienam saprast, kas šajās attiecībās ir gūstams, kādi varētu būt individuālie uzdevumi, skatot no konsultējamā perspektīvas.

Kā šīs zināšanas ir noderējušas Tev pašai?

Nekad nebūtu to domājusi, bet uzklausot, noticot Kalendāra sniegtajai informācijai, ņemot to pretī, vadoties pēc tās, nevis paļaujoties uz savu ierasto reakciju, maz pamazām visa mana dzīve pilnībā ir izmainījusies. Es šobrīd piedzīvoju fantastiskas attiecības, kā nekad. Attiecības ir aizvedušas uz dzīvi citā valstī, ko nekad nebūtu domājusi darīt. Un attiecīgi, dzīvei ļaujoties, tās izmaiņas nesāk beigties. Ik pa laikam salīdzinot, lai gan sākumā arī bija forši, šobrīd esmu neizsakāmi pateicīga par šīm pārmaiņām. 

Es Maiju kalendārā redzu rīku, kas dod neierobežotu attīstības iespēju, gan savas personības ietvaros, gan darbā, gan attiecībās ar sev nozīmīgiem cilvēkiem. Maiju kalendārs dod informāciju un izpratni, kas palīdz pārvarēt izaicinājumus un risināt konfliktus daudz vieglākā un harmoniskākā veidā. 

Manuprāt, kalendāra sniegtās zināšanas palīdz pārslēgties no perspektīvas ‘es un viņi’ uz ‘es’, ļaujot citiem būt un koriģēt tikai sevi, savu attieksmi. Ja mēs ko izprotam, ir tik neizsakāmi vieglāk to attiecīgi arī pieņemt. Kur ir pieņemšana, rodas arī brīvība, brīvība un, ja tas ir atbilstoši, ar laiku arī mīlestība.
Man šķiet ļoti būtiski, ka Maiju kalendārs dod iespēju izvēlēties – pakļauties tam, kam tu tici, ko esi pieredzējis, pa lielam – pagātnei, vai saskatīt plašāku bildi, ieraudzīt maksimumu, kas ir iespējams un tad doties tam pakaļ, īstenot to. 

Kam un kā tieši noder šīs zināšanas?

  • Ikvienam, kas vēlas attīstīties vēl labāk, vēl vieglāk, vēl foršāk. 
  • Ikvienam, kas vēlas atrisināt kādu samilzušu problēmu, kad jautājums tiek risināts dažādos sev zināmos veidos, bet vēlamais rezultāts rokā nedodas. Jo Maiju kalendārs piedāvā informāciju par pirmsākumā iecerēto, harmoniskāko risinājumu, kas ir tieši tavā dabā. 
  • Ikvienam, kas vēlas izprast un salāgot kādu attiecību jautājumu, vai nu ģimenē vai romantiskās attiecības, vai arī darbā – kad sadarbība buksē vai ir izaicinoša, var diezgan viegli saprast kas tam ir par iemeslu, atrast risinājumu, ko katrs pats sev var pieņemt. 

  • Uzņēmumu, sadarbības partneru aspektā ir svarīgi, ka katrs no mums primāri veic noteiktu funkciju – vieni ir ideju ģeneratori, otri procesu virzītāji, trešie, kas spēj radīt revolūciju jau pastāvošajā kārtībā, atrast kā ieviest uzlabojumus, vai kā motivēt tālākajai izaugsmei. Svarīgi, ka caur Maiju kalendāru var redzēt nevis sociāli apgūtu, bet cilvēka dabas noteikto spēju, līdz ar to, ja komanda ir atbilstoši salāgota, process var daudz vieglāk iet uz priekšu. 
  • Ģimenes attiecību skatījumā ikvienam vecākam varu ieteikt izzināt gan sevi, gan savus bērnus, lai audzināšanas metodes un virzienus varētu pielāgot bērna patiesajai dabai. Manuprāt, uz šīs pasaules jau tā ir gana daudz salauztu un traumētu pieaugušo bērnu, kam jāmeklē veidi kā atgūt sevi, savu zināšanu un varēšanu.

Kādas tēmas var apskatīt? 

Tātad Maiju kalendāra konsultācija spēj atklāt kā minimums 3 līmeņus: 

  1. Tava personības attīstība un izaugsme
  2. Tavas attiecības – ģimene, partnerība, darbs
  3. Tava loma grupā un kopienā

Kādas ir iepriekš minētās 13 Enerģijas?

Kā jau minēju, savās konsultācijās izvirzu konsultējamo kā visa pamatu, ap ko viņa pasaule grozās un vienīgo, kas ir atbildīgs par savu labklājību. Maiju kalendārs, atbilstoši cilvēka dzimšanas dienai, atklāj 13 enerģijas, kas veido viņa personību un definē resursus, izpausmes noteiktās dzīves sfērās:

1. Tavs kodols, enerģija, kas ir tavā pamatā

2. Tava harizma, komunikācijā valdošā enerģija

3. Tava labākā, efektīvākā, vieglākā izpausme darbā

4. Kā Tu gūsti stabilitāti materiālajā pasaulē?

5. Kas ir Tava individualitāte, talanti?

6. Kā Tu pārvari pretestību, kā vislabāk sadarbojies, kā Tu izpaudies ilglaicīgās attiecībās?

7. Kā savas dzīves laikā vari radīt ko paliekošu?

8. Kā vari gūt harmoniju, emocionālo, garīgo stabilitāti?

9. Kam Tu tici, kas Tevi patiesi motivē?

10. Kā izpaudies varas pozīcijā – kā vadītājs, kā vecāks?

11. Kā izpaudies izaicinošās situācijās, kā tās vari vieglāk pārvarēt?

12. Kāda dāvana, kāds guvums vai sasniegums Tev ir apsolīts?

13. Kas Tevi spēj izcelt pat no visdziļākās depresijas?

Kā tās var pielietot praksē?

Savas personības izpratnes palielināšanai, izaugsmei ikvienā dzīves sfērā, attiecību pilnveidošanai, jaunu mērķu nospraušanai

Kā norit Tava konsultācija? 

99% manu konsultāciju norit tiešsaistē internetā vai pa telefonu, mana pieredze un atsauksmes liecina, ka nav nekādas atšķirības, salīdzinājumā ar aci pret aci konsultāciju. Daudziem attālinātā konsultācija ir ļāvusi noticēt manas konsultācijas autentiskumam, jo konsultēju cilvēkus, ko nekad neesmu redzējusi, arī bez video zvana, attiecīgi, man nav absolūti nekādas papildus informācijas par cilvēku – redzu tikai dzimšanas datus un Maiju kalendāra sniegto.

Kā šīs zināšanas ir noderējušas Taviem klientiem?

Kā svarīgākos, manuprāt, jāmin konsultācijas laikā iegūtā perspektīva par sevi, savām iespējām un potenciālu. Informācija par īsto rīku ikvienai no 13 svarīgākajām dzīves jomām. Lai varētu rīkoties pretēji ierastajam un nav jūra ar tējkaroti jāizsmeļ.
Tie, kam viss jau ir kārtībā, parasti iegūst jaunus apvāršņus tālākajai attīstībai. 

Daudzi iegūst ticību un paļaušanos uz sevi. Kad cilvēks izprot sev piešķirtos resursus, to plusus un mīnusus un pārstāj sev pārmest, piemēram, ka nav gana sabiedrisks, ka strādā pārāk daudz, ka vēlas, ko citu nekā pārējie. Nav runa par attaisnošanu, bet izpratni kāpēc šāda rīcība vai izjūtas ir likumsakarīgas, cilvēka dabas radītas. Nešķiežot laiku un enerģiju pašpārmetumiem, parādās daudz vairāk resursu jaunu risinājumu un jaunu mērķu sasniegšanai, kas nereti arī izlīdzsvaro sākotnējo situāciju.
Daudziem mainās attiecības, ko apspriedām. Ar jaunām acīm paskatās uz saviem partneriem, pamazām salāgo attiecības ar bērniem, atrod viņiem atbilstošākos pulciņus un tieši viņu talantus attīstošas nodarbes, kas savukārt audzē viņu pārliecību par sevi.