NLP un koučings: atrast panākumu atslēgu sevī

pievienoja UPMovement
Sieviete pie datora

Neirolingvistiskā programmēšana jeb NPL liek mums pašiem censties saprast, kāpēc  rīkojamies noteiktā veidā – kas mūs “programmē”. Kad spējam šīs smadzenēs  izveidotās “programmas” atpazīt, tad varam tās mainīt. Tas iespējams, izmantojot  valodu, tāpēc zinātnes nosaukumā parādās vārds “lingvistiskā”. Viss, ko un kā sakām,  mūs ietekmē.

Piemēram, mūsu zemapziņa nesaprot noliegumu. Ja runājam par to, ko  nevēlamies, mūsu smadzenes nevēlamo tematu interpretē kā kaut ko, kas mums  svarīgs. Tāpēc jārunā ir par savām vēlmēm. NLP ir mācība par cilvēka izcilību, un,  izmantojot tās metodes, mēs varam atvērt savu potenciālu un sasniegt savus mērķus  daudz vieglāk. 

Klausīties valodā un balss tembrā, vērot žestus un mīmiku 

NLP būtiska ir komunikācija. Klausoties sarunu biedra valodā, kā arī vērojot viņa  neverbālo komunikāciju (žestus, mīmiku, acu kustības, balss tembru u.c.), var noteikt,  kā cilvēks uztver un apstrādā informāciju – audiāli, vizuāli, kinestētiski vai digitāli. Tas  ļauj iedalīt cilvēkus dažādos tipos un palīdz komunicēt tā, lai sarunu biedrs mūs  sadzirdētu. Tāpēc ir svarīgi, kā pasniedzam informāciju. Piemēram, ja cilvēkam  izteiktāka ir audiālā uztvere, teiksim: “Ieklausies, saklausi mani, es tev pastāstīšu utml.  Vai tu dzirdi?”. Uzrunājot vizuālos tipus, svarīgi aprakstīt situāciju vai priekšmetu un  izmantot vārdus: “Iztēlojies, vai redzi?” Kinestētiķim noteikti jāpajautā: “Kādas sajūtas  tas tev raisa?” Savukārt cilvēkam ar digitālu uztveri jāpiedāvā konkrēti fakti un skaitļi.  

Uzrunāt individuāli un panākt, lai auditorija sadzird 

Ja komunicējam ar vienu cilvēku, tad svarīgi ir saprast, kādam tipam viņš pieder un  atbilstoši tam veidot sarunu. Ja runājam ar plašāku auditoriju, tad būtiski informāciju  pasniegt, izmantojot dažādus veidus, lai to uztvertu pēc iespējas vairāk cilvēku. NLP vienmēr ir vērsta uz pozitīvo domāšanu, kā arī uz “ekoloģisku” rīcību. Mūsu rīcībai  pozitīvi jāietekmē gan mūsu dzīve visās jomās, gan vide, kā arī cilvēki mums apkārt.  NLP prasmju izmantošanu mēdz uzskatīt par manipulāciju, taču tās mērķis ir sniegt  abpusēju ieguvumu.  

Virzīties uz mērķi vai bēgt no problēmām 

Pēc valodas var noteikt arī to, kas cilvēku motivē. To var saukt par “virzība UZ un  bēgšana NO” jeb burkāna un pātagas principu. Ir cilvēki, kurus motivē tiekšanās uz  sasniegumiem un mērķi, bet citus – izvairīšanās no problēmām. To apzinoties, ir  vieglāk saprast, kas mudina cilvēkus uz rīcību. 

NLP lielu uzmanību pievērš darbam ar mērķiem. Svarīgi tos definēt tā, lai tie būtu  efektīvi. Mērķiem jābūt formulētiem pozitīvā formā un sasniedzamiem. 

Uzskati un pārliecība mums palīdz vai arī tieši pretēji – ierobežo. NLP metodes ļauj  tos apzināties un strādā ar vērtību sistēmu, tās palīdz pieņemt savu pagātni un mainīt  savu attieksmi pret to. 

Saskaņā ar NPL problēmas nepastāv, ir tikai nepareizi definēti uzdevumi. Visu var  risināt un īstenot savu potenciālu, ja vien tas atbilst cilvēka vērtībām un ir patiesa  vēlēšanās.  

NPL pozitīvām pārmaiņām – pieredze 

Manas pašas transformācija ir pakāpeniska un varētu teikt, ka diezgan gluda. Dzīves  ceļš bijis mierīgs, taču, iespējams, ka lūzuma punkts vēl ir tikai priekšā. NLP man  palīdzēja izprast mērķu uzstādīšanas vērtību. Cilvēkiem, kam liekas – veiksmes trūkst,  jāapazinās savi mērķi. Pat tad, ja tie ir šķietami nenozīmīgi.  

Koučings – kas tas ir? 

Koučs nav treneris, lai gan vārds tā tiek tulkots no angļu valodas, un koučinga sesijas  nav konsultācijas. Koučs ir izaugsmes veicinātājs. Balstoties uz koučinga metodēm,  es veidoju grupu meistarklases, kā arī piedāvāju privātas sesijas. Savā darbā ļoti bieži  pamanu, ka cilvēkus bremzē ierobežojoši uzskati. Katram pašam ir jāsaprot savas  vēlmes un jāpieņem lēmums mainīt uzskatus, kas var kardināli ietekmēt visas jomas  un līdzcilvēkus.  

Koučings vai NLP 

Koučings savā ziņā ir NLP metode, kas noder, lai atbalstītu klientu mērķa  sasniegšanā. Koučings ir psiholoģiska atbalsta veids. Koučam uzdodot jautājumus,  klients sāk apzināties savu situāciju un vēlmes, pieejamos un nepieciešamos  resursus, kā arī definē turpmākos soļus, kas jāsper mērķa virzienā. Katrai koučinga  sesijai ir savs mērķis, tāpēc klientam būtu jāzina vismaz tēma, ko vēlas risināt. Kouča  uzdevums, savukārt, ir noturēt tēmas virzību.  

Palīdzēt atrast atbildes sevī 

Tad, ja klients nezina, ko no dzīves īsti vēlas, koučinga sesija ir iespēja paraudzīties  uz dzīvi kopumā. Tas ļauj viņam saprast, kas šobrīd vispār ir aktuāli un ar ko viņš vēlas  sākt strādāt. 

Koučs nedrīkst sniegt savu vērtējumu vai dot padomus – viņam jābūt neitrālam, jo  visas atbildes cilvēkam ir jāatrod sevī pašā. Sesijas laikā uzdotie jautājumi liek  aizdomāties un rast šīs atbildes. 

Neuzspiest, bet sajust

Koučam nedrīkst būt mērķis kaut ko sasniegt sesijas laikā. Ir svarīgi sajust klientu un  uzdot neērtus jautājumus tikai tik daudz, cik viņš ir tiem gatavs. Rezultātam ir jāatklāj  jomas, ar kurām cilvēks ir neapmierināts, bet vienlaikus jāsniedz iedvesma rīcībai.  NLP metodes lielākoties sakrīt ar koučinga metodēm. Tajā pašā laikā NLP tehnikas,  ko es esmu apguvusi, paredz darbošanos vairāk pēc konkrētas shēmas, taču  koučingā varu brīvāk pielāgoties sesijas gaitai. Es reaģēju uz klienta atbildēm un  jautājumus uzdodu atbilstoši tām – savā ziņā klients nosaka sesijas virzību un  iznākumu, taču jebkurā gadījumā kouča uzdevums ir noturēt fokusu uz sesijas mērķi. 

Tikai uz priekšu 

Koučings atšķirībā no citām psiholoģijas metodēm raugās tikai uz priekšu. Tas nozīmē  – meklēt resursus, risinājumus, motivāciju, lai sasniegtu mērķi. Koučings “nerakņājas”  pagātnē. Manā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad sesijas laikā saprotam – cilvēkam ir  kaut kādi bloki, piemēram, bērnības traumas. Šajā gadījumā noder NLP. Ir gadījumi,  kad klientam nepieciešamas citas metodes, piemēram, sistēmiskie sakārtojumi. Tos  praktizē arī diezgan daudzi kouči. 

Viss ir saistīts 

Ar koučinga metodi var risināt jebko. Apskatāmie jautājumi būtībā iedalāmi 4 dzīves  jomās: pašizaugsme, attiecības, darbs, hobiji un socializēšanās. Izmaiņas vienā  dzīves sfērā noteikti ietekmēs arī citu jomu. Piemēram, biznesam kļūstot  veiksmīgākam, svarīgi padomāt, kas notiks ģimenes dzīvē, vai būs laiks hobijiem utt. 

Lai arī gan NLP, gan koučingā notiek darbs tikai ar sevi, taču izmaiņu rezultātā mainās  arī vide mums apkārt. 

Ko koučings Tev ir devis  

Pateicoties koučingam, es varu lietderīgi izmantot iegūtās NLP zināšanas, lai  atbalstītu izaugsmes ceļā arī citus – palīdzētu realizēt savas ieceres un izveidot  harmoniskāku dzīvi.