Andris Urbāns: Dzimšanas datuma analizēšana

pievienoja UPMovement

Sarunu ar UP Movement Tēvu, idejas autoru Andri Urbānu par metodi, ko apguvis ļoti padziļināti, papildina to ar praksē balstītu statistiku un savā ikdienā – gan ģimenes dzīvē, gan biznesā, izmanto jau 7 gadus, tā ir Dzimšanas datuma analizēšana.

Kas ir Dzimšanas datuma analizēšana?

Sistēma, kas paredzēta cilvēku iepazīšanai. Lai saprastu cilvēku vajās un sliktās puses, kā arī psiholoģiskās normas, lai varētu prognozēt cilvēku uzvedību. 

Kam un kā tieši noder šī metode? 

Dzimšanas datuma analizēšanas metodi noteikti var pielietot gan privātajā, gan biznesa vidē. 

Privātajā dzīvē – analizējot dzimšanas datus, iepazīsti otru cilvēku. Iepazīstot laulāto, dzīvesbiedru, nav iemesla strīdēties – caur to visu var skatīties ar tādu humoru, ar adekvātu, konstruktīvu pieeju uz strīdu risināšanu. 

Biznesā – piemēram, var iepazīt uzņēmuma īpašnieku caur dzimšanas datiem. Skatoties pēc viņa psiholoģiskā raksturojuma var piemeklēt viņam atbilstošu komandu.

Esmu par produktīvu darbu. Man nepatīk cilvēku pārvilināšana. Citi pārvilina darbiniekus, pat viņus īsti nezinot. Tādā veidā pārvilinot darbinieku pie sevis, īstenībā var izrādīties, ka tas cilvēk nav atbilstošs savam amatam vai arī nav atbilstošā darba vide. Esmu pats saskāries ar šādām situācijām. 

Ar to vēlos pateikt, ja pārzini dzimšanas datuma analizēšanu, piemērām, iepriekš minēto cilvēku pārvilināšanu uz savu uzņēmumu, tu veiksi lietderīgu darbu, nepazaudēsi naudu un laiku. Būsi paanalizējis cilvēku un atradis īsto vietu savā uzņēmumā, lai viņš efektīvi varētu strādāt priekš tevis vai kopā ar tevi. 

Kā notiek analizēšana?

Viens no veidiem ir saskaitīt visus dzimšanas datuma ciparus kopā, un nonāc pie viena gala skaitļa. Piemēram, ja galā ir cipars viens un dzimšanas datos ir daudz vieninieki, tad cilvēku pie monotona darba nav ieteicams likt. Viņam piemērots darbs ir vadīšana, tikšanās ar cilvēkiem utt. Taču, tas nenozīmē, ka piemīt visiem, ir vēl citi faktori, kas to ietekmē. Piemēram, divniekam, arī patīk darbs ar cilvēkiem, taču labāk noteikti izvelētos sēdēt “pie galda”. 

Analizēšanas procesā neaprobežojamies tikai ar pašu datumu, kad esi dzimis, tajā ietverts laiks, vieta, diena un vēl simtiem faktori. 

Vai pielieto vēl kādas citas metodes ar klientiem, darbā un sava ikdienā? 

Esmu konsultējies ar vairākiem speciālistiem par sevis izziņas metodēm, un izpratis tās, lai saprastu un ieteiktu klientam, ka viņam ir vērts apmeklēt labāk citu speciālistu. 

Ikdienā es pats pielietoju Fen Shui, konsultējos ar meistaru. 

Kā tu līdz šim nonāci? 

Es pie šī nonācu caur stresu, milzīgiem pārdzīvojumiem un zaudēšanu. Es nesapratu kāpēc es varu, bet citi nē. Vēlējos savu laiku iemācīties izmantot efektīvāk. Ceļā uz šo, izpētīju arī citas metodes, piemēram, numeraloģiju, taču sapratu, ka tas nav mans, tas ir par seklu. Tīrā astroloģija ir cits pasniegšanas līmenis un tas mani konkrēti neuzrunāja. 

Man tendence ir vieglāk uztvert skaitļus. Pasniedzējs, Andrejs Žandrs, psiholoģijas profesors, astrologs un šīs metodes izveidotājs, ļoti uzrunāja ar savu doma, kā šī metode var palīdzēt cilvēku izaugsme un potenciāla attīstīšanai, kas ved uz laimi. Un tās ir manas pamata vērtības, iepazīt sevi – lai varētu dzīvot labsajūtā un labklājība. Tā es arī nonācu līdz Dzimšanas datu analizēšanas metodei.

Runājot par pašu mācīšanās procesu, pasniedzēja dzimtā valoda ir krievu valoda, līdz ar to, lekcijas notika šajā valodā.  Veicu audio un video  ierakstus, jo lekcijas laikā ir sarežģīti ātri tulkot un uztvert visu domu. Pēc tam mājās klausījos savus ierakstus un visu konspektēju, rakstiski ar roku. Pēc tā izveidoju savu elektronisko versiju – sistēmu, šaubos, ka kādam pasaulē ir kaut kas tāds.

Kāpēc izvēlies praktizēt tieši šo jomu? 

Pārbaudot šo metodi uz sevi, saviem uzņēmumiem, sapratu, ka tas darbojas. Atradu sistēmas “jēgu”, sāku  piedāvāt plašāk savas zināšanas, kas velējās/ vēlas darboties efektīvāk, un, protams, līdz ar to pelnīt vairāk. 

Kā šīs zināšanas par Dzimšanas datumu ir noderējušas tev pašam?

Tā kā pārzinu iepriekš minētās metodes, tad ar šīm zināšanām pārbaudu sevi, ko es spēju. Sapratu, ka esmu ļoti spēcīgs komandas veidošanā un spēja precīzi deleģēt pienākumus. Šīs spējas izmantoju sava privātajā dzīvē un profesionālajā jomā. Savos mīnusos esmu atradis lietderīgo.   

Kā norit tavas konsultācijas? 

Sākumā, ko uzreiz jautāju, ir dzimšanas dati, taču uzreiz es par to neko nekomentēju, lai cilvēks neaprobežojas ar šiem cipariem. 
Otrais, jāformulē problēma, jautājums ar ko šobrīd saskaras, lai ir skaidrs, ko risināt, kādā veidā palīdzēt. Kur vēlas ar šo konsultāciju un palīdzību nonākt. 

Saprotot, ko klients vēlas, es spēju uzdot pareizos jautājumus un kopīgiem spēkiem nonākt uz pareizā virziena, lai izprastu, kas ir nepieciešams, lai nonāktu tur, kur ir jābūt. Bieži vien nonākot pie pareizās iznākuma, cilvēks nespēj pieņemt taisnību. 

Kopumā, varētu teikt, ka konsultācijas norit ar draudzīgu sarunu un abpusēju dialogu. Taču jāuzsver, ka viss ir cilvēku rokās, ar kādu domu viņš nāk pie manis un ko iesāks ar iegūto informāciju. 

Vadot konsultācijas es nenosaku precīzu skaitu vai stundas, cik bieži ir jāapmeklē tās. Piemēram, viena konsultācija ir aptuveni pusotra stunda. Savās konsultācijās es cilvēkus aicinu veikt audio ierakstus, jo man bieži saka, ka noklausoties ierakstu vairākas reizes, sadzird kaut ko citu vai jaunu. 

Vai vari padalīties ar stāstiem, kā tavas konsultācijas ir noderējušas taviem klientiem?

Man ir zvanījuši cilvēki un pateikušies, ka pēc konstruktīvas sarunas, pat pusstundas laikā, ir atrisinājusies problēma vai raduši, sapratuši kā rīkoties tālāk dzīvē.